Web Notları Blog

Android Klavye Gizleme/Kapatma

Android Klavye Gizleme/Kapatma

Login ekranın, klavyenin kapanmasını ya da gizlenmesini istediğinde gerekli servis ve kod parçacığı. InputMethodManager imm = (InputMethodManager) getSystemService(INPUT_METHOD_SERVICE); imm.hideSoftInputFromWindow(getCurrentFocus().getWindowToken(),0);

Php Heredoc Kullanımı

Php Heredoc Kullanımı

Tırnaklarla vs. uğraşılmak istemiyorsa güzel bir yöntem. Heredoc kullanımı ya da eof kullanımı. <?php $degisken0 = “naber”; $degisken = <<<EOF Merhaba benim adım “ali”, $degisken0 ‘ali’, iyi sen ” EOF; echo $degisken; ?>

Php Composer Kullanımı

Php Composer Kullanımı

İndirme Linki : https://getcomposer.org/download/ Paketler : https://packagist.org Örnek Paket : https://packagist.org/packages/digitick/sepa-xml composer.json “paket adı” : “sürüm” formatında… { “require” : { “inacho/php-credit-card-validator” : “1.0.2”, “splashmedia/chargify-php” : “dev-master”, “digitick/sepa-xml” : “1.0.0” } } İlk kurulum...

Android Uyku Moduna Geçmeyi Engelleme

Android Uyku Moduna Geçmeyi Engelleme

Süresiz uyku moduna geçmeyi engeller, ekran uygulama açık olduğu sürece açık kalır. getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);

Basit Php Mysqli Bağlantı Kodları

Basit Php Mysqli Bağlantı Kodları

Basit php mysqli bağlantı kodları… <?php $baglan = mysqli_connect(“localhost”,”root”,””,”deneme”) or die(“Veritabanı Bağlantısı Hatalı”); mysqli_query($baglan, ‘set names “utf-8” ‘); mysqli_query($baglan, ‘SET CHARACTER SET UTF-8’); ?>

Android Basit SQLite Bağlantısı Kendi Sınıfı İçinden

Android Basit SQLite Bağlantısı Kendi Sınıfı İçinden

SQLiteOpenHelperdan sınıf kalıtmadan, basit sqlite bağlantısı kodları… try { SQLiteDatabase eventsDB = this.openOrCreateDatabase(“Events”, MODE_PRIVATE, null); eventsDB.execSQL(“CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (event VARCHAR, year INT(4))”); eventsDB.execSQL(“INSERT INTO events (event, year) VALUES (‘End Of WW2’,...

Android UI Elemanı Gizleme / Gösterme

Android UI Elemanı Gizleme / Gösterme

Kod bir TextView’ın gösterilmesine ve gizlenmesine örnektir. textView.setVisibility(View.VISIBLE); textView.setVisibility(View.INVISIBLE);

ArrayList asList, ListView için ArrayAdapter

ArrayList asList, ListView için ArrayAdapter

asList Arrays sınıfının içinde yer alan static bir method. Aşağıda ArrayList kullanımı ArrayList ile asList kullanımı ve ListView için ArrayAdapter kullanımı yer almaktadır. Önemli : import static java.util.Arrays.asList;   ListView friendsListView = (ListView)findViewById(R.id.friendsListView); final...

Android Sayısal ID Bulma, IDden View Nesnesi Bulma

Android Sayısal ID Bulma, IDden View Nesnesi Bulma

Aşağıdaki kod View nesnesinden gelen id(sayısal) değerini alıyor id adındaki integer değişkenine atıyor. Daha sonra bu idnin hangi nesneye bağlı olduğunu bulup ourId değişkenine atıyor. raw klasöründe yer alan, ses dosyaları içinden ourId(dosya adı)’nin...

Android Button, TextView vs. Alt Satıra Geçme Html

Android Button, TextView vs. Alt Satıra Geçme Html

Örnek kod aşağıdadır, Buton genişlik olarak aşırı yer kapladığı için “&#10;” ile yazının belirli bir miktarını alt satıra indiriyoruz. <Button android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:layout_column=”1″ android:layout_row=”2″ android:layout_columnWeight=”1″ android:layout_rowWeight=”1″ android:layout_gravity=”fill” android:text=”Do you &#10;speak English?” android:onClick=”buttonTapped” android:id=”@+id/doyouspeakenglish” />