Aylık Arşiv: Ocak 2016

Android UI Elemanı Gizleme / Gösterme

Android UI Elemanı Gizleme / Gösterme

Kod bir TextView’ın gösterilmesine ve gizlenmesine örnektir. textView.setVisibility(View.VISIBLE); textView.setVisibility(View.INVISIBLE);

ArrayList asList, ListView için ArrayAdapter

ArrayList asList, ListView için ArrayAdapter

asList Arrays sınıfının içinde yer alan static bir method. Aşağıda ArrayList kullanımı ArrayList ile asList kullanımı ve ListView için ArrayAdapter kullanımı yer almaktadır. Önemli : import static java.util.Arrays.asList;   ListView friendsListView = (ListView)findViewById(R.id.friendsListView); final...

Android Sayısal ID Bulma, IDden View Nesnesi Bulma

Android Sayısal ID Bulma, IDden View Nesnesi Bulma

Aşağıdaki kod View nesnesinden gelen id(sayısal) değerini alıyor id adındaki integer değişkenine atıyor. Daha sonra bu idnin hangi nesneye bağlı olduğunu bulup ourId değişkenine atıyor. raw klasöründe yer alan, ses dosyaları içinden ourId(dosya adı)’nin...

Android Button, TextView vs. Alt Satıra Geçme Html

Android Button, TextView vs. Alt Satıra Geçme Html

Örnek kod aşağıdadır, Buton genişlik olarak aşırı yer kapladığı için “&#10;” ile yazının belirli bir miktarını alt satıra indiriyoruz. <Button android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:layout_column=”1″ android:layout_row=”2″ android:layout_columnWeight=”1″ android:layout_rowWeight=”1″ android:layout_gravity=”fill” android:text=”Do you &#10;speak English?” android:onClick=”buttonTapped” android:id=”@+id/doyouspeakenglish” />

Android En İyi Kütüphaneler ve Görsel Elemanlar

Android En İyi Kütüphaneler ve Görsel Elemanlar

Kaybetmemek için buraya da not alıyorum. https://github.com/wasabeef/awesome-android-libraries https://github.com/wasabeef/awesome-android-ui (Görseller ile kolay önizleme.) Android pratik yapmak için harika bir klavüz(Türkçe) http://hackersome.com/p/caner/android-best-practices

Android Sistem Sesi ve Mp3 Kontrol – SeekBar

Android Sistem Sesi ve Mp3 Kontrol – SeekBar

Örnek kodda android sistem ses değeri alma seekbar ile ses değerini değiştirme timer kullanımı seekbar ile ses dosyasını ileri ve geri alma örnek kodları bulunuyor. Dikkat : fromUser kontrolü olmazsa seekbar listener ile çakışma...

Android Mp3 Play – Pause

Android Mp3 Play – Pause

mp3 dosyasımızı raw klasörüne atıyoruz. MediaPlayer mplayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.laugh); //Başlat mplayer.start(); //Durdur mplayer.stop();

Android Video Player Raw Klasöründen

Android Video Player Raw Klasöründen

Video’yu res’in içinde raw klasörü açıp “demovideo.mp4” adında attık. Layout’ta “videoView” adında bir VideoView oluşturduk. VideoView videoView = (VideoView) findViewById(R.id.videoView); videoView.setVideoPath(“android.resource://” + getPackageName() + “/” + R.raw.demovideo); MediaController mediaController = new MediaController(this); mediaController.setAnchorView(videoView); videoView.setMediaController(mediaController);...

Android ActionBar Gizleme

Android ActionBar Gizleme

Tema değiştirme vs. gerek yok. onCreate methodunun içine, setContentView’dan önce. Ya da sınıfı Activityden türeterek actionbarsız kullanabilirsiniz. @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); ActionBar actionBar = getSupportActionBar(); actionBar.hide(); setContentView(R.layout.activity_main);  

Android Web Sitesi Açma

Android Web Sitesi Açma

Android içinden direk web sitesi açma… String hedefLink = “http://www.faruk.org”; Intent browserIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(hedefLink)); startActivity(browserIntent); veya String url = “http://www.faruk.org”; Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); i.setData(Uri.parse(url)); startActivity(i);