Kategori: Android

Android Mp3 Play – Pause

Android Mp3 Play – Pause

mp3 dosyasımızı raw klasörüne atıyoruz. MediaPlayer mplayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.laugh); //Başlat mplayer.start(); //Durdur mplayer.stop();

Android Video Player Raw Klasöründen

Android Video Player Raw Klasöründen

Video’yu res’in içinde raw klasörü açıp “demovideo.mp4” adında attık. Layout’ta “videoView” adında bir VideoView oluşturduk. VideoView videoView = (VideoView) findViewById(R.id.videoView); videoView.setVideoPath(“android.resource://” + getPackageName() + “/” + R.raw.demovideo); MediaController mediaController = new MediaController(this); mediaController.setAnchorView(videoView); videoView.setMediaController(mediaController);...

Android ActionBar Gizleme

Android ActionBar Gizleme

Tema değiştirme vs. gerek yok. onCreate methodunun içine, setContentView’dan önce. Ya da sınıfı Activityden türeterek actionbarsız kullanabilirsiniz. @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); ActionBar actionBar = getSupportActionBar(); actionBar.hide(); setContentView(R.layout.activity_main);  

Android Web Sitesi Açma

Android Web Sitesi Açma

Android içinden direk web sitesi açma… String hedefLink = “http://www.faruk.org”; Intent browserIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(hedefLink)); startActivity(browserIntent); veya String url = “http://www.faruk.org”; Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); i.setData(Uri.parse(url)); startActivity(i);